jueves, 11 de junio de 2009

CENTRES CÍVICS DE CAMBRILS

Equipaments gestionats per la Regidoria de Participació Ciutadana

Els equipaments municipals denominats Centres Cívics es conceben com a espais per a la dinamització associativa del barri on s'ubiquen i espai de referència per a la cohesió de les entitats ciutadanes i col•lectius ciutadans.

Alhora també es conceben com a equipaments amb serveis municipals que en definitiva apropen l'administració a la ciutadania, amb la finalitat d'aconseguir la descentralització administrativa per a determinats serveis municipals a cada barri.

Els centres cívics són equipaments socioculturals pròxims als ciutadans i ciutadanes, de titularitat municipal i adscrits a la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Cambrils.

Els tres Centres Cívics de què gaudeix el nostre municipi, Cambrils, concretament els de Les Basses, Vilafortuny i Nou Cambrils, com dèiem, estan destinats a l'ús públic, amb la finalitat d'aconseguir la descentralització administrativa de determinats serveis municipals als barris i de prestar serveis a les persones i a les entitats per impulsar la realització d'activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu, de lleure i promoure l'associacionisme i la participació ciutadana en general.

(Juny 2007)

miércoles, 10 de junio de 2009

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Salutació del Regidor al link del Departament de Participació Ciutadana de la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Cambrils: www.cambrils.org

La Participació Ciutadana és la política pública per excel.lència dels nostres dies, és l'instrument que col.labora en gran part a l'èxit de l'actuació dels governs de les administracions més properes que són els Ajuntaments, i que tenen com a finalitat agilitzar i construir prioritàriament ponts de diàleg entre la ciutadania i els seus representants polítics.

En aquesta legislatura que encetem, els nostres objectius principals passen per: dinamitzar els Consells de Barri, els consells sectorials, i crear el Consell de Ciutat; extendre la xarxa de centres cívics; promoure l'associacionisme; reforçar la defensa dels drets de la ciutadania amb l'OMIC o el Defensor de la Ciutadania; promoure processos participatius en diferents polítiques públiques locals; com a exemple de moltes altres coses en les quals haurem de concentrar els nostres esforços.

Per fer aquest recorregut comptem amb tu.

(Juny 2007)