domingo, 24 de enero de 2010

ELS DIJOUS COOPERACTIUS DE LA URV

Inauguració del Cicle dels Dijous Cooperactius de la URV

Dijous 15 d’octubre de 2009

18:00 h Presentació del cicle
Centre de Cooperació al Desenvolupament “URV Solidària”

18:10 h Recursos naturals i pobresa: els desplaçats ambientals
OLIVER KLEIN BOSQUET
Professor de Ciència Política a la URV
i Regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Cambrils

19:00 Pausa

19:10 h Impactes de l’Expansió minera a Perú

PATRICIA ROJAS CARO
Membre de Grufides, Perú

20:00 h Debat
ENTRADA LLIURE
Lloc: Sala de Graus
Campus Catalunya, Av. Catalunya 35, Tarragona
Organitza: Centre de Cooperació al Desenvolupament
“URV Solidària”

Els Dijous Cooperactius del curs 2009‐2010, s’inauguren amb l’anàlisi d’una paradoxa:
“Recursos naturals i pobresa”.

I és que els països més rics en recursos naturals, presenten els
índex de pobresa més elevats del món.

Durant els anys 70, les Institucions Financeres Internacionals (FMI, BM,…), veien en l’explotació intensiva dels recursos naturals, una oportunitat de desenvolupament per Àfrica i Amèrica Llatina, dos continents rics en petroli, gas i mineria. Sota aquest objectiu, es van impulsar grans infraestructures i projectes extractius. Quaranta anys més tard, els resultats macroeconòmics demostren que el desenvolupament de les Indústries Extractives i la pressió que exerceixen sobre els recursos naturals, està incidint de manera negativa als processos polítics i socials del sud, sense que es tradueixi en una millora per el desenvolupament humà (Campos, A. y Carrillo, M. (2008):

(...) Les experiències de molts països, indiquen doncs, que el fet
d’explotar els seus recursos extractius no és sempre un motor de
desenvolupament per al país. Molt al contrari, els països que no
tenen aquests tipus de recursos naturals van créixer econòmica i
socialment 4 vegades més ràpid, entre 1970 i 1993, que aquells amb
recursos extractius, tot i comptar amb la meitat dels ingressos
públics (..).

(...) Segons el Banc Mundial i el FMI quan major és la dependència
dels ingressos d’un país de les Indústries Extractives, pitjors són
els resultats en termes de desenvolupament i creixement
econòmic (...).

A partir d’aquesta paradoxa, el cicle es replanteja si les causes del subdesenvolupament d’alguns països es troben en les conseqüències del desenvolupament d’altres països. Per aquest motiu, es divideix el cicle en 2 blocs:

 El primer, centra l’atenció en el sud, terme generalista que engloba les zones rurals més desfavorides del món, revisant la seva història i actualitat i donant a conèixer diferents iniciatives de transformació social en ell.

 El segon, es fixa en el nord, com a origen de desigualtats, i per tant, objectiu també de transformació. La sessió “Recursos naturals i pobresa” del dijous 15 d’octubre, presenta els impactes ambientals, socials, econòmics i polítics de
l’extracció dels recursos naturals com a eix de desigualtats.

 En la primera intervenció, Oliver Klein Bosquet, Professor de Ciència Política a la URV i Regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Cambrils, teoritza els impactes a nivell ambiental, social, polític i econòmic, d’aquestes
indústries.

 En la segona intervenció, Patrícia Rojas, membre de Grufides, Perú, parteix del cas concret d’extracció d’or de la mina Yanacocha a Cajamarca, a Perú, i revisa com els impactes es repeteixen a nivell nacional i extrapolant inclús, les conclusions a nivell d’Amèrica Llatina.