martes, 24 de agosto de 2010

SPAANSE AMBTENARIJ

Column: Pelgrimsroute in Catalunya, de Mark van Asselt

Mark van Asselt en zijn vrouw kochten vijf jaar geleden een huis in Montbrio del Camp, nabij het Spaanse Tarragona. In juli 2009 kochten zij een oude boerderij ('finca') met 25.000 meter grond. In deze column vertel Van Asselt over het verbouwen van de boerderij in typisch Catalaanse stijl en de ervaringen met de Spaanse autoriteiten. Hier leest u het zevende deel: Spaanse ambtenarij.
“Klopt en gij zal worden opengedaan”

"Het stamt misschien nog uit het Franco-tijdperk, de opvatting van de ambtenarij hier; die overkomt je, zoals een file of een koortslip. Iedereen krijgt ermee te maken. Vroeg of laat. Vragen naar het waarom van een ambtelijke beslissing of procedure is ongebruikelijk. Tranquilo, komt goed. Maar Nederlanders zijn anders, en kritiekloos ontzag voor gezag is bij ons geen gemeengoed. Vraag het Philips II!

Formaliteiten
Na verscheidene pogingen om de status van onze aanvraag te vernemen, zaten we dan toch aan tafel met de verantwoordelijke gemeentearchitect. Deze verklaarde ons dat het niet ontvangen van een bericht binnen de voorgeschreven termijn (welke situatie was ontstaan) in óns geval niet impliceerde dat de bouwvergunning van rechtswege was verleend. De aanvraag van twee maanden terug was namelijk onvolledig. Er ontbraken bijlagen die de Provincie in het voortraject had moeten afgeven, onder meer verklaringen dat wij de loop van de rivier grenzend aan ons terrein niet zouden wijzigen en dat ons terrein geen archeologische vindplaats was. In ons geval formaliteiten. Dat de Provincie zelf het dossier had goedgekeurd was noodzakelijk maar niet voldoende.

Support
Wij zagen erg op tegen vertraging zo vlak voor de vakanties in augustus. Gelukkig hadden wij vorig jaar kennis gemaakt met enige zwaargewichten binnen de gemeente. Zoals Olivier Klein Bosquet, adviseur Economische Ontwikkeling van de gemeente die een week eerder de volgende bijdrage had aangeleverd over de support van Cambrils aan startende ondernemers, zoals wij:

Nederlands initiatief voor een casa rural in Cambrils (verkorte vertaling)
“Het gemeentebestuur ziet het als zijn taak zakelijke initiatieven van inwoners te ondersteunen. De gemeente stimuleert een “entrepreneurial spirit" al in het beroepsonderwijs, en begeleidt ondernemers tot en met provinciaal niveau met advies, financiering en subsidies. De portefeuille Economische Zaken wordt bovendien steeds interessanter doordat het aantal inwoners gestaag groeit, mede door buitenlanders die in Cambrils hun onderneming vestigen. Dat is ook het geval van het Nederlandse echtpaar dat mij polste voor een eerste casa rural in onze gemeente. Zij werden bovendien geïntroduceerd door een actieve onderneemster, een Spaanse die na twintig jaar in Nederland gewoond te hebben nu met haar Nederlandse echtgenoot in Cambrils woont en werkt. Het voorgelegde initiatief verdient en krijgt ondersteuning van de gemeente, allereerst bij de procedure van de bouwvergunningsaanvraag en de roll out van de casa rural. Alleen met een open mind en aandacht voor detail in de uitvoering kan de gemeente zijn economisch witboek realiseren. De casa rural wordt zeker een succes: waar een wil is, is een weg.”

Schertsend
Theorie? Neen, doordat wij in tweede instantie aanklopten bij Olivier Klein en bij zijn college van Bouw- en Woningtoezicht kwam de juridische afdeling samen met de verantwoordelijke architect tot een praktische oplossing, zodat de vergunning drie dagen later kon worden toegewezen. De door de receptie schertsend aangeboden permanente toegangspas voor het gemeentehuis bleek uiteindelijk niet nodig…".

(Agost 2010)

lunes, 23 de agosto de 2010

INTRODUCCIÓ GENERAL AL DRET COMUNITARI EUROPEU


Assignatura impartida a la URV


1) Els orígens de la Unió Europea

2) La integració econòmica com a objectiu principal

2.1. La Unió Econòmica i Monetària (L’Euro)

2.2. Les quatre llibertats del Mercat Únic (mercaderies, capital, persones i serveis)

3) Cap a la Unió Política

3.1. “Europa és un gegant econòmic i un nan polític”

4) Les diferents fases d’ampliació de la Unión Europea

4.1. L’adhesió d’Espanya

4.2. Cap a la Europa dels 27

5) Els òrgans de la Unió Europea (Article 7 del TUE)

5.1. Parlament Europeu

5.2. Consell de la Unió

5.3. Comissió Europea

5.4. Tribunal de Justícia

5.5. Tribunal de Comptes i Banc Europeu d’Inversions

5.6. Comitè Econòmic i Social

5.7. Comitè de les Regions

6) Els tres pilars de la construcció europea (Títol I del TUE))

6.1. Les Comunitats Europees (Títols II, III i IV)

6.2. La Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC; Títol V)

6.3. La Cooperació en Afers Judicials i d’Interior (CAJAI; Títol VI)

7) L’ordenament jurídic comunitari

8) El concepte de Ciutadania Europea

9) Les polítiques de la Unió Europea

10) Sinèrgies supranacionals versus sinèrgies intergovernamentals

11) Una reflexió pel que respecta a la immigració: la transició de Schengen (1985) a Tampere (1990)