lunes, 15 de abril de 2013

PRINCIPIS POLÍTICS


PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA


1) Limitar al màxim el fet de què qui ostenti una representació pública també tingui càrrecs orgànics a nivell intern en cada organització política, procurant separar les dues esferes i repartint aquestes tasques entre els diferents militants que es compta;

2) Limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat; acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància;

3) No acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques;

4) Regular per Llei els sous d’Alcalde i Regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas;

5) Definir per Reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals;

6) Imposició del criteri d’”un polític, un sol sou”, donant-se el cas de què si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú;

7) Limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions;

8) Eliminació dels Consells Comarcals, i Reformulació de les Diputacions Provincials o Vegueries per tal d’eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries;

9) Eliminació de la Cambra legislativa de segona lectura que és el Senat, o reconvertir-lo aquest en una Cambra de representació dels diferents territoris que conformen l’Estat;

10) Regular el control d’assistència a les seves funcions de tots els representants polítics per tal de que aquells que no acompleixin amb el seu pacte de dedicació puguin ser sancionats i fins i tot expulsats de la seva activitat parlamentària;

11) Reforma de la Llei Electoral per seguir promovent el Pluripartidisme i una redistribució d’escons més justa per totes les opcions que es presentin a cada elecció tenim en compte el seu nombre absolut de vots;

12) Obligació per Llei als Partits Polítics per què realitzin Eleccions Primàries en el seu interior per tal d’escollir als seus candidats i òrgans directius, així com en les Eleccions externes promoure les Llistes Obertes i Desbloquejades de candidats de les diferents opcions polítiques possibles;

13) Eliminar els privilegis vitalicis de la “classe política” que són conseqüència d’una herència històrica desafortunada en els moments que ens està tocant viure; un polític ha de tenir ni més ni menys que els mateixos drets o deures que qualsevol altre ciutadà i no pot dependre econòmicament tan sols del curt període que pot dedicar-se a la governabilitat de la cosa pública, de la mateixa manera que ha de ser sempre responsable dels seus actes davant la llei;

14) Regular per Llei diferents aspectes de la cosa pública que només s’haurien de poder administrar després de la promoció d’un tipus de democràcia més directa com pot ser mitjançant la convocatòria de consultes o referèndums ciutadans, molts dels quals haurien de ser vinculants;

15) Reduir, en general, el nombre de polítics, així com la seva potestat d’escollir assessors i personal de confiança en els àmbits que ocupen de la seva representació pública;

16) Finalment, després de 35 anys, s’haurà de buscar el consens per afrontar una actualització i reforma profunda de l’actual Constitució vigent Espanyola de 1978, per posar-la al dia quant a les necessitats reals de la ciutadania i facilitar la resta de canvis anunciats en els punts anteriors.

Novembre 2011

ARTICLE D'OLIVER KLEIN DINS D'UNA NOVA PUBLICACIO DE LA URV

LLIBRE: RECURSOS NATURALS, RIQUESA O ESPOLIACIÓ?

Número 1 de la Col.lecció Visions d'Amèrica Llatina

La col·leció Visions d’Amèrica Llatina ofereix de manera compartida un coneixement crític, real i formatiu, i té la voluntat de sensibilitzar a les dones i els homes del futur més pròxim en el sentit que l’obtenció i l’administració dels recursos de la terra ha de respectar els valors humans i mediambientals reconeguts en els protocols internacionals, valors que garanteixen que els éssers humans i tots els éssers vius podran continuar habitant aquesta terra.

Descarrega el llibre · Llegeix el llibre en línia

Informació addicional

  • Autor: Diversos autors
Natalia Uribe Pando, Jorge Cabrera Medaglia, Iñaki Bárcena Hinojal i Oliver Klein Bosquet.

Capítol 4: 'Refugiados ambientales' en América Latina, per Oliver Klein Bosquet 
  • Any de publicació: 2013
  • Editorial: Publicacions URV, Universitat de Girona, Universitat de Lleida
  • Col·lecció: Visions d'Amèrica Llatina, 1
  • Pàgines: 148
  • Tamany: 2,8 MB
  • Enquadernació: PDF
  • ISBN: 978-84-695-7156-9
  • Llengua: Català i castellà